Kundanmälan

Välj kö 

Kontaktinformation 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Medsökandes Kontaktinformation 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
För att få förslag genererade måste du, förutom att ange dina önskemål här nedan, kryssa i Ja, jag vill ha förslag enligt mina önskemål.
 
 
 
  (min 1)


 


  (min 1)
Godkännande 

Örebrobostäder AB, organisationsnummer 556334-8449, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

De personuppgifter som du lämnar i samband med kundanmälan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för en säker identifiering samt att kunna göra en samlad bedömning utifrån Öbos policy om du kan godtas som hyresgäst hos Örebrobostäder AB (ÖBO).

I samband med erbjudande av hyresavtal (bostad, bilplats eller bostadskomplement) kommer vi att använda dina personuppgifter för att inhämta:

  • Referenser från tidigare boende.
  • Uppgifter från kreditupplysningsinstitut och myndigheter.
Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som är felaktiga.

Personuppgifterna om dig kommer bara att behandlas under den tid din ansökan är aktuell. Detta innebär att samtliga personuppgifter kommer att rensas när du meddelat att du inte längre önskar kvarstå som sökande.

www.obo.se/dataskydd kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.